« επιστρέψετε στη λίστα

 

Δυσπεψια

 

Tι είναι?

Η αίσθηση βάρους ή δυσφορίας στην περιοχή της άνω κοιλίας (επιγάστριο)

Πως διακρίνεται?

Διακρίνεται σε οργανική και λειτουργική (όταν έχει αποκλεισθεί οργανικό υπόβαθρο της νόσου μέσω γαστροσκόπησης) .

Πως εμφανίζεται?

Πρόκειται για μια πάθηση με ασαφή αιτιοπαθογένεια συνήθως με χρόνια υποτροπιάζουσα πορεία που το κυρίαρχο σύμπτωμα μπορεί να είναι ο πόνος ή η μεταγευματική πληρότητα.

Και ενώ σε ότι αφορά την λειτουργική δυσπεψία μπορεί να συνδυάζεται με καταστάσεις εντόνου stress ,κατάθλιψη , αγχώδη συνδρομή ή και έκδηλα ψυχιατρικά στοιχεία χωρίς όμως αντικειμενικά ευρήματα ή διαταραχή των κενώσεων και του ύπνου στην περίπτωση οργανικής δυσπεψίας συνήθως προέχουν στο ιστορικό τα λεγόμενα alarm signs (σημεία συναγερμού) όπως η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων , η απώλεια βάρους , η ανορεξία , η δυσφαγία , οι έμετοι με ή χωρίς αίμα , η αναιμία ή οι μέλαινες κενώσεις(απώλεια αίματος από το ανώτερο πεπτικό με τα κόπρανα) .

Ποια είναι τα αίτια της δυσπεψίας?

Παρότι τα αίτια είναι ασαφή η λειτουργική δυσπεψία φαίνεται να εκλύεται από ψυχολογικούς παράγοντες ενώ σπανιότερα συνδυάζεται με διαταραχή της κινητικότητας του στομάχου , τροφές (κυρίως δύσπεπτες ) ενώ είναι πιθανό να συνυπάρχει διαταραχή (μείωση) στην ουδό του πόνου στα άτομα αυτά.

Αντίθετα στα αίτια της οργανικής δυσπεψίας περιλαμβάνονται καλοήθεις/κακοήθεις παθήσεις του στομάχου/12δακτύλου , των χοληφόρων , του παγκρέατος , συστηματικά νοσήματα και η λήψη φαρμάκων.

Πως διερευνάται η δυσπεψία?

Σημαντικά στοιχεία στην διερεύνηση είναι η ηλικία του ασθενούς (<45 ετών>) και η ύπαρξη ή όχι των alarm signs στο ιστορικο και η αντικειμενική εξέταση.

Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού είναι απόλυτης προτεραιότητας στην διερεύνηση.

Τηλ: 210 26.93.604