Υπηρεσίες & Παροχές

Η ΕΝΔΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στο πεδίο της Γαστρεντερολογίας με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα φιλικό περιβάλλον με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.


Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού
(οισοφαγοσκόπηση-γαστροσκόπηση-δωδεκαδακτυλοσκόπηση)

Eίναι η μέθοδος κατά την οποία ελέγχεται σε ευθεία όραση ο οισοφάγος , το στομάχι και ο δωδεκαδάκτυλος . Κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η λήψη τμήματος ιστού (βιοψίες) αλλά και επεμβατικές πράξεις όπως αιμόσταση , πολυπεκτομή , διαστολές στενώσεων κ.α.

 

By Nucleus Medical Art


Ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού
(ορθοσκοπηση-ορθοσιγμοειδοσκοπηση-κολοσκοπηση-ειλεοκολοσκοπηση)

Eίναι η μέθοδος κατά την οποία ελέγχεται σε ευθεία όραση το παχύ έντερο και τμήμα του τελικού ειλεού(τελευταίο τμήμα του λεπτου εντέρου) - . Κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατή η λήψη τμήματος ιστού (βιοψίες) αλλά και επεμβατικές πράξεις όπως η αιμόσταση , η πολυπεκτομή , οι διαστολές στενώσεων κ.α.

 

By Nucleus Medical Art


Πολυπεκτομή

Eίναι η μέθοδος αφαίρεσης πολυπόδων από τον πεπτικό σωλήνα. Οι πολύποδες συνήθως ανασύρονται και στέλνονται για ιστολογικό έλεγχο. Η ανεύρεσή τους και η εκτομή τους είναι θεμελιώδους σημασίας στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

 

By Nucleus Medical Art


Ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστροστομίας

Σε ασθενείς με αδυναμία κατάποσης της τροφής , υποσιτισμό ή συχνά επεισόδια εισρόφησης ενδείκνυται η τοποθέτηση σωλήνα σίτησης μέσω του κοιλιακού τοιχώματος κατά την διάρκεια ενδοσκόπησης.(απαιτείται νοσοκομειακό περιβάλλον).

 

By Nucleus Medical Art


Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγείο-παγκρεατογραφία

Είναι η εξέταση που χρησιμοποιείται σήμερα (λόγω του επεμβατικού της χαρακτήρα ) λιγότερο για την διάγνωση και περισσότερο για την αντιμετώπιση παθήσεων των χοληφόρων και του παγκρέατος με την βοήθεια του ενδοσκοπίου και της ακτινοσκόπησης (απαιτείται νοσοκομειακό περιβάλλον).

 

By emedtv

 

 

 

Τηλ: 213 03.41.727

O χώρος μας

χώρος ενδοσκόπησης

χώρος ενδοσκόπησης

χώρος ενδοσκόπησης

χώρος ενδοσκόπησης

χώρος αναμονής

χώρος αναμονής

χώρος εξέτασης

χώρος εξέτασης

πύργος ενδοσκόπησης HD-OLYMPUS

πύργος ενδοσκόπησης HD-OLYMPUS

πύργος αναισθησιολογικής κάλυψης

πύργος αναισθησιολογικής κάλυψης