« επιστρέψετε στη λίστα

 

Συνδρομο ευερεθιστου εντερου (Σπαστικη Κολιτιδα)

 

Tι είναι?

Μία χρόνια υποτροπιάζουσα λειτουργική διαταραχή , που δεν συνοδεύεται από βιοχημικές , ανατομικές ή ιστολογικές αλλοιώσεις του πεπτικού σωλήνα.

Πως εκδηλώνεται?

Οι ασθενείς με σπαστική κολίτιδα αναφέρουν μακροχρόνιο ιστορικό κοιλιακού άλγους ή δυσφορίας που ανακουφίζεται με την αφόδευση και συνοδεύεται από διαταραχή στην συχνότητα και την σύσταση των κοπρανών.

Που οφείλεται?

Η πυροδότηση του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου συνήθως προκαλείται από το stress και γενικά τις ψυχικές μεταπτώσεις αλλά μπορεί να προκληθεί και από τροφές , φάρμακα , ορμόνες και λοιμώξεις.

Ο παθολογοφυσιολογικός μηχανισμός δεν είναι σαφής αλλά φαίνεται να σχετίζεται με την κινητικότητα του εντέρου και την διαταραχή της εντερικής χλωρίδας.

Πως διερευνάται?

Η διερεύνηση νέων σε ηλικία ασθενών με τυπική συμπτωματολογία και χωρίς παρουσία σημείων συναγερμού (alarm signs) για οργανική νόσο δεν χρήζει εργαστηριακό ή απεικονιστικό έλεγχο .

Ο εργαστηριακός/απεικονιστικός έλεγχος απαιτείται σε 2 περιπτώσεις:

  • παρουσίας σημείων συναγερμού (προχωρημένη ηλικία ,διαταραχή κενώσεων πρόσφατης έναρξης , χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων  ,  απώλεια βάρους , ανορεξία , έμετοι ,αναιμία , απώλεια αίματος από το ορθό).
  • Και……για  τον εφησυχασμό του αγχώδους ασθενούς.

Σε αυτές τι περιπτώσεις συνιστάται

  • Αιματολογικός έλεγχος (έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας)
  • Έλεγχος κοπράνων για λίπος / αίμα / παράσιτα 
  • Ενδοσκόπηση του ανωτέρου/κατωτέρου πεπτικού(λήψη βιοψιών)
  • Ειδικές εξετάσεις :δοκιμασία εκπνεόμενου υδρογόνου προς αποκλεισμό βακτηριακής υπερανάπτυξης      

Τηλ: 210 26.93.604